Vyriausybės rūpinasi energetikų pelnais, ignoruodamos vartotojų interesus

Institucijų atsakymai Nacionalinė vartotojų konfederacija, Nacionalinė bočių bendrijų asociacija bei Všį “Bendruomenių universitetas” 2023 metų lapkričio 22 dieną paskelbė viešą pareiškimą dėl to, jog mūsų šalies Vyriausybės rūpinasi energetikų pelnais, ignoruodamos  vartotojų interesus. Žemiau pateiktas šio Pareiškimo tekstas patogesne skaitymui forma. Nacionalinė vartotojų konfederacijaNacionalinė bočių bendrijų asociacijaVšį “Bendruomenių universitetas” P A R E I Š […]

NVK gebėjimų teikti viešąsias paslaugas plėtra

NVK gauna daug vartotojų paklausimų ne tik dėl didėjančių energijos kainų, bet ir dėl kitų reguliuojamų viešųjų paslaugų (vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų šalinimo, pašto, vietinio transporto) kainų kilimo ir prieigos prie jų blogėjimo. Pagal Lietuvos Banko ir Vyriausybės prognozes išaugusios komunalinių paslaugų kainos gyventojams augs ir ateityje. O tai neabejotinai brangins ir kitas susietas […]

Žirmūnų-Tuskulėnų bendruomenės klausytojams 2022 m. lapkričio-gruodžio mėn. pravesto mokymų ciklo REKOMENDACIJOS

Žirmūnų-Tuskulėnų bendruomenės klausytojams 2022 m. lapkričio-gruodžio mėn. pravesto mokymų ciklo„Žirmūnų Tuskulėnų bendruomenės renginių, skirtų energijos išlaidų mažinimo, energijos gamybos iš atsinaujinančių šaltinių, namo priežiūros ir DNSB valdymo svarstytini klausimai“ R E K O M E N D A C I J O S Aplinkos ministerijai, Energetikos ministerijai, Vilniaus m. savivaldybės administracijai pagal temas:„Daugiabučių namų valdymas“ […]

Nacionalinė vartotojų konfederacija įgyvendina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą: „Nacionalinės vartotojų konfederacijos narių kompetencijų komunalinių paslaugų  vartotojų švietime tobulinimas”

Nacionalinė vartotojų konfederacija, siekdama sukurti tvaraus švietimo prieigos priemonę, įgalinančią NVK narius šviesti  pažeidžiamus komunalinių paslaugų vartotojus dėl tiekėjo pasirinkimo, įgyvendina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą: „Nacionalinės vartotojų konfederacijos narių kompetencijų komunalinių paslaugų  vartotojų švietime tobulinimas”. Į Nacionalinę vartotojų konfederaciją (NVK) ir jos narius, dalyvaujančius vartotojų teisių apsaugos viešojoje politikoje, dėl vykstančių […]

Pranešimas spaudai.
Vartotojų organizacijos kreipėsi į Lietuvos Respublikos Prezidentą dėl nesėkmingos elektros rinkos liberalizacijos sustabdymo

LR Prezidento patarėjai Vaidas Augustinavičius ir Tomas Lukoševičius rugpjūčio 23 d. priėmė Nacionalinės vartotojų konfederacijos ir kitų NVO atstovus jų prašymu aptarti nesėkmingai vykstančią elektros rinkos liberalizaciją ir galimus sprendimus padėčiai taisyti. Susitikime išsakyta vieninga nuomonė, kad liberalizacijos procesas vyksta nesėkmingai, todėl jį reikia stabdyti. Pritarta Prezidento pozicijai, išreikštai prieš pora savaičių susitikime su VERT […]

Dėl padėties liberalizuojamoje elektros rinkoje ir pasekmių buitiniams elektros vartotojams

Mes, žemiau pasirašiusios buitinių elektros vartotojų interesus atstovaujančios ar juos ginančiosorganizacijos siūlome Vyriausybei:1) Pripažinti, kad mūsų šalies energetika yra atsidūrusi krizinėje padėtyje. Energijos ir kurorinkos yra smarkiai išbalansuotos, o įprastinių konkurencinių mechanizmų poveikiskainoms labai ribotas ir nepakankamas rinkos savireguliacijai. Todėl reikalingas didesnistiesioginis Vyriausybės įsikišimas į energetikos reguliavimą.Nord Pool biržoje elektros kainos auga kasdieną ir neprognozuojamais […]

Nacionalinė vartotojų konfederacija Seime inicijavo spaudos konferenciją dėl nenaudingo vartotojams elektros rinkos liberalizavimo

Konferenciją organizavo LR Seimo narys Valius Ąžuolas ir Nacionalinės vartotojų konfederacijos tarybos prezidentė Alvita Armanavičienė. Joje taip pat dalyvavo kitų opozicinių partijų atstovai – Rasa Budbergytė, Kęstutis Mažeika, Artūras Skardžius ir Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos energetikos ekspertas Rimantas Zabarauskas. Spaudos pranešimas Dėl Elektros rinkos liberalizavimo pažeidžiant vartotojų ir žmogaus teises 2022 06 21 Nacionalinė vartotojų […]

Vartotojų organizacijų reikalavimai dėl elektros rinkos liberalizavimo

Nacionalinė vartotojų konfederacija, Lietuvos vartotojų institutas, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, atstovaudamos, visų pirma pažeidžiamų vartotojų interesams, kreipiasi į Seimą ir Vyriausybę dėl vartotojams nuostolingo elektros rinkos liberalizavimo. Lietuvos valdžia, nepaisydama paprastų žmonių interesų, neatsižvelgdama į smarkiai išaugusias maisto, kuro kainas, nesitardama su visuomene, vartotojų organizacijomis, pasirinko prievartinį vartotojų išvarymą iš visuomeninio […]

Nacionalinė vartotojų federacija
P A R E I Š K I M A S
Dėl neatidėliotinų priemonių infliacijai mažinti ir maisto bei energijos kainoms stabilizuoti

Atsižvelgdama į nevaldomai augančias energijos (dujų, elektros, šilumos, automobilių degalų) kainas ir jų tiesioginę įtaką kasdienio vartojimo prekių, pirmoje eilėje, maisto kainoms, taip pat į neregėtas aukštumas pasiekusią ir ekonomiką destabilizuojančią infliaciją, Nacionalinė vartotojų federacija: – konstatuoja, kad kainų šokas Lietuva užklupo nepasiruošusią ir neturinčią jokių anksčiau sukurtų ir parengtų kainų dalinio stabilizavimo instrumentų, specialių […]