NACIONALINĖS VARTOTOJŲ KONFEDERACIJOS VEIKLOS ATASKAITA 2010-2012 m.

2013-03-18

NVK ataskaita 2010-2012 m.

NACIONALINĖS VARTOTOJŲ KONFEDERACIJOS

VEIKLOS ATASKAITA

2010-2012 m.

Projektinė veikla:

ES projektas – „Būkime sąmoningesni!“(Generation Awake) – tai Europos Komisijos visuomenės informavimo apie tausų išteklių vartojimą kampanija. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į netausaus išteklių vartojimo pasekmes aplinkai, ekonomikai, visuomenei ir konkrečiam žmogui bei paskatinti keisti vartojimo įpročius bei elgseną. Kampanija siekiama, kad piliečiai išsiugdytų atsakingo vartojimo refleksą, ilgainiui tapsiantį įpročiu.

Nuo 2011 m. spalio, kai sukurta kampanijos svetainė 23 kalbomis, joje apsilankyta daugiau kaip 200 000 kartų. Minėtą vaizdo įrašą jau pažiūrėjo daugiau kaip milijonas žmonių, o paskyra tinkle Facebook (www.facebook.com/generationawake) pritraukė kone 13 000 gerbėjų. Kampanija orientuota į jaunus miestiečius ir šeimas visoje Europos Sąjungoje. Ja siekiama ne tik atkreipti jų dėmesį į tausaus išteklių vartojimo svarbą, bet ir paraginti keisti savo įpročius.

Nacionalinė vartotojų konfederacija yra projekto dalyviai.

Visa informacija apie kampanijos daugiakalbę interneto svetainę

www.generationawake.eu

Pranešimas spaudai:

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-12-497_lt.htm

Institucinė veikla:

1. Nuomonės/pareiškimai/pasiūlymai valstybinėms institucijoms, žiniasklaidai dėl vartotojų politikos įgyvendinimo

1.1. Pareiškimas dėl elektros kainų didinimo

2012-11-25

Alvita Armanavičienė

Visas pareiškimas: https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/pareiskimas-del-elektros-kainu-didinimo

1.2. Straipsnis spaudoje: „Visuomenės atstovai, susitikę su prokuratūros vadovybe, išreiškė susirūpinimą teisingumo vykdymu“.

2012-03-11

Alvita Armanavičienė

Būrys visuomenės atstovų jų prašymu vasario 22 d. buvo pakviesti pokalbiui su generaliniu prokuroru D.Valiumi ir jo pavaduotojais D.Raulušaičiu ir vyriausiuoju prokuroru I. Mikelioniu.

Visas tekstas: https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/Visuomenes-atstovai-susitike-su-prokuraturos-vadovybe-isreiske-susirupinima-teisingumo-vykdymu

1.3. Pranešimas spaudai: „Kas Vyriausybėje gina vartotojų interesus?“

2011-10-07

Alvita Armanavičienė

Visas tekstas: https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/2011-10-05-Kas-Vyriausybeje-gina-vartotoju-interesus

1.4. NVK nuomonė dėl vartotojų teisių apsaugos strategijos

2011-07-05

Nacionalinė vartotojų konfederacija jau anksčiau teikė žemiau vardinamus pasiūlymus, tačiau Teisingumo ministerija į juos neatsižvelgė arba konstatavo, kad atsižvelgta arba atsižvelgta iš dalies, tačiau realiai mūsų pasiūlymai nerealizuojami Priemonių plane arba jie realizuojami nežymia dalimi.

Visas tekstas: https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/2011-07-05-Nuomone-del-vartotoju-teisiu-apsaugos-strategijos

1.5. Pranešimas spaudai: „Vartotojų teisių apsaugos strategija nesprendžia vartotojams aktualių klausimų“.

Visas dokumentas: https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/Vartotoju-teisiu-apsaugos-strategija-nesprendzia-vartotojams-aktualiu-klausimu

1.6. Nuomonė – „Pritariame siūlymui deleguoti savivaldybėms vartotojų teisių gynimą”

2011-05-11

Nacionalinė vartotojų konfederacija, įvertinusi teisės aktų, ginančių vartotojų teises, nuostatas bei atlikusi apklausą daugumos savivaldybių specialistų, teikiančių pirminę teisinę pagalbą, konstatuoja šias problemas, kurioms esant vartotojų teisės savivaldybėse praktiškai neginamos:

https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/2011-05-10-Pritariame-siulymui-deleguoti-savivaldybems-vartotoju-teisiu-gynima

1.7. NVK nuomonė – „Dėl Energetikos ministerijos pareigūnų biurokratinių bei teisėkūros principus ignoruojančių veiksmų“.

2011-03-29

P r a š o m e Seimo kontrolierių įstaigos Vadovą nedelsiant imtis konkrečių veiksmų, kad būtų apginta Įstatyme numatyta pigiausio be tarpininkų apsirūpinimo KV būdo pasirinkimo teisė, kuri buvo paminta Energetikos ministerijos pareigūnų biurokratiniais bei teisėkūros principus ignoruojančiais veiksmais.

https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/2011-03-28-Del-Energetikos-ministerijos-pareigunu-biurokratiniu-bei-teisekuros-principus-ignoruojanciu-veiksmu

1.8. Pasiūlymai Valstybinei vartotojų teisių apsaugos 2011-2014 strategijai

2011-03-08

Alvita Armanavičienė

Nacionaline vartotojų konfederacija (NVK) teikia šias pastabas dėl Valstybinės vartotojų teisių apsaugos 2011-2014:

https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/Pasiulymai-Valstybinei-vartotoju-teisiu-apsaugos-2011-2014-strategijai

1.9. Pranešimas žiniasklaidai: „Nacionalinė vartotojų konfederacija reiškia nepasitikėjimą ministru D.Kreiviu”

2011-03-02

https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/2011-03-02-Vartotoju-konfederacija-reiskia-nepasitikejima-ministru-D.Kreiviu

1.10. Dėl bendradarbiavimo tarp kontoliuojančios institucijos VVTAT ir vienos įmonės NVK kreipėsi į VTEK ir Konkurencijos tarybas

2010-08-22

Valstybinė tarnautojų etikos komisija nusprendė pradėti tyrimą dėl Felikso Petrausko – Valstybinės vartotojų teisių apsaugos (VVTAT) pirmininko elgesio.Taip pat buvo kreiptasi į LR Konkurencijos tarnybą dėl VVTAT LR konkurencijos įstatymo pažeidimo.
https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/Del-bendradarbiavimo-tarp-kontoliuojancios-institucijos-VVTAT-ir-vienos-imones-kreiptasi-i-VTEK-ir-Konkurencijos-tarybas
1.11. Pranešimas spaudai: „Ūkio ministrui nerūpi vartotojų, pensininkų, kultūros darbuotojų ir kitų neturtingųjų interesai“.

2010-05-19

Alvita Armanavičienė

https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/2010-05-15-Ukio-ministrui-nerupi-vartotoju-pensininku-kulturos-darbuotoju-ir-kitu-neturtinguju-interesai

1.12. „Daugiabučių renovacijos spindesys ir galimi akligatviai”

2010-05-07

Nacionalinės vartotojų konfederacijos viceprezidentas Dr.Vygintas Sidzikauskas

Ne paslaptis, kad susidėvėjusius Lietuvos daugiabučius namus aptarnaujančios katilinės ir šilumos trasos yra bendraamžės. Ar neatsitiks taip, kad renovavus būstus ant pakulinių marškinių užsitempsime fraką? Juk vien tik šilumos tiekimo vamzdynų renovacijos prognozuojama kaina gali viršyti 1 mlrd. eurų. Kas, jei ne šilumos vartotojai, turės apmokėti šių papildomų kaštų sąskaitas?

Visas tekstas: https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/2010-05-01-Daugiabuciu-renovacijos-spindesys-ir-galimi-akligatviai

1.13. Pasiūlymai: „LR Seimo Ekonomikos komitetui dėl karšto vandens tiekimo“

2010-04-09 .

https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/2010-03-31-LR-Seimo-Ekonomikos-komitetui-del-karsto-vandens-tiekimo

1.14. Pranešimas spaudai: “Karšto vandens tiekėjo pasirinkimas. Ką daryti gyventojams?”

2010-03-03

Kauno pilietinės bendruomenės centro „Dainava“, kaip Nacionalinės vartotojų konfederacijos nario, atstovai vasario 24 d. dalyvavo VKEK komisijos (toliau – Komisija) organizuotoje apskritojo stalo diskusijoje „Apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimo klausimu“.

https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/Karsto-vandens-tiekejo-pasirinkimas.-Ka-daryti-gyventojams

1.15. Kauniečiai reikalauja, kad LR Seimas skubos tvarka atšauktų Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. 2009-05-12 pakeitimą

2010-02-13

Reikalaujame, kad LR Seimas skubos tvarka atšauktų Šilumos ūkio įstatymo 15 str. 2 p. 2009-05-12 pakeitimą, kaip korupcinį ir žalingą KV vartotojų interesams. Kreipimasis parengtas, Kaune 2010-02-04 vykusio susirinkimo (dalyvavo beveik 300 kauniečių, tarp kurių didelė dalis DNSB pirmininkų)

https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/Kaunieciai-reikalauja-kad-LR-Seimas-skubos-tvarka-atsauktu-Silumos-ukio-istatymo-15-str.-2-p.-2009-05-12-pakeitima

1.16. KREIPIMASIS į LR Seimo pirmininkę IRENĄ DEGUTIENĘ, LR SEIMO NARIUS

Dėl Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo Nr.XI-250 15 str.2p. pakeitimo atšaukimo

2010 01 29 Dėl BIUROKRATINIŲ TRUKDYMŲ naudotis pigiausiu be tarpininkų karštu vandeniu apsirūpinimo būdu

Viešas kreipimasis į LR Seimo Pirmininkę Ireną Degutienę, LR Ministrą Pirmininką Andrių Kubilių ir Kauno merą Andrių Kupčinską.

https://vartotojai.eu/lt/Naujienos/2010-01-29-Del-BIUROKRATINIU-TRUKDYMU-naudotis-pigiausiu-be-tarpininku-karstu-vandeniu-apsirupinimo-budu

Interneto svetainė – www.vartotojai.eu

Nacionalinės vartotojų konfederacijos nariai

Antimonopolinis piliečių sąjūdis „Alpis”

P.D. 480, LT-01026 Vilnius

www.alpis.lt

El.paštas: odiza@takas.lt

Pirmininkas – Dr. Vygintas Sidzikauskas

Plačiau apie tai…

Asociacija „Atviras kodas Lietuvai”

Adresas P.Vileišio g. 18, 1 korp., LT-10306 Vilnius,

Tel./faks. (+370 5) 210 40 05
mob. (+370 614) 36 366

El.paštas info@akl.lt

www.akl.lt

Pirmininkas – Tomas Jonušas

Plačiau apie tai…

Kauno pilietinės bendruomenės centras „Dainava”

V.Krėvės 69-45, LT-50356 Kaunas

Tel: +370 37 77 93 19; el.paštas: daizita2000@yahoo.com

Pirmininkė – Daiva Valentaite

Plačiau apie tai…

Aplinkosaugos informacijos centras

Pylimo 15/2, LT-01118 Vilnius; www.apicentras.lt

Tel: +370 5 212 40 89; el.paštas: info@apicentras.lt

Pirmininkė – Jurgita Mačiūnaitė

Plačiau apie tai…

Nacionalinė namų ūkio ir vartotojų švietimo asociacija

M.Katkaus gt.44-140, LT-09217 Vilnius

Tel: +370 5 275 23 62, fax: +370 5 272 43 15, el.paštas: info@jogle.lt,

http://www.pedagogika.lt/puslapis/technologijos/nuvu.htm

Pirmininkė- Dr. Zita Žebrauskienė

Plačiau apie tai…

Šiaulių vartotojų federacija

J.Basanaviciaus gt.17, LT-76233 Šiauliai

Tel: +370 41 42 52 91

Pirmininkas – Pranciškus Umantas

Plačiau apie tai…

Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija (LNVF)

Stiklių gt.- 8, LT-01131, Vilnius,
www.vartotojuteises.lt

Tel: +370 52615929; el.paštas: federacija@vartotojai.eu

Prezidentė – Alvita Armanavičienė

Lietuvos sodininkų bendrijų asociacija

Adresas: Merkio g. Nr.1, Lapės, Kauno rajonas,

telefonas – 862066253, elektroninis paštas – germanaviciuse@takas.lt., info@sbasociacija.lt

svetainės adresas – www.sbasociacija.lt

Asociacija „Tatulos programa”

Pirmininkas – Almonas Gutkauskas

Adresas: Aukų 4/21, 01114 Vilnius
gut@takas.lt Tel/Fax.: (+370 5) 2621548

www.organic.lt

Eičiūnų bendruomenės centras

Pirmininkas – Zenonas Anušauskas.

Tel.:86 2350951

www.internetinetv.lt arba www.bendruomeniutv.lt

Nacionalinės vartotojų konfederacijos prezidentas Kornelijus Papšys