2015 m. veiklos ataskaita

2016-02-22 

Alvita Armanavičienė

Nacionalinė vartotojų konfederacija bendradarbiaudama su Europos Komisija įgyvendino skundų registravimo, klasifikavimo sistemos projektą (Grant Agreement Nr.17.020100/14/698425 – Complaints Data Transfer Commitment S12.698425), ir sukūrė svetainę – www.vartotojuskundai.lt. Joje vartotojų skundai yra surenkami, viešinami, siunčiami atitinkamoms įmonėms, reikalui esant atitinkamoms valstybinėms institucijoms bei Europos Komisijai.

NACIONALINĖS VARTOTOJŲ KONFEDERACIJOS VEIKLOS

­ATASKAITA

2015­ m.

Nacionalinė vartotojų konfederacija (toliau NVK) įkurta 2003 metais. Tai „skėtinė“ vartotojų asociacija Lietuvoje, kurios nariai yra kitos nevyriausybinės organizacijos dirbančios vartotojų teisėtų interesų atstovavimo, teisių gynimo bei vartotojų švietimo srityse. Šiuo metu NVK nariais yra 10 organizacijų.
Konfederacijos misija – nacionaliniu mastu vienyti Lietuvos vartotojų organizacijas, atstovauti joms bei skatinti Konfederacijos narių veiklą bei partnerystę, siekti palankių sąlygų vartotojų organizacijų stiprėjimui, formuoti naujo tipo atsakingų vartotojų bendruomenę.
Pagrindinis Konfederacijos tikslas – nacionaliniu ir tarptautiniu mastu atstovauti Lietuvos vartotojų ir vartotojų teises ginančių organizacijų interesams valstybės institucijose, verslo struktūrose bei nevyriausybiniame sektoriuje, tenkinti kitus viešuosius interesus.

NVK dalyvauja įvairių darbo grupių ir tarybų darbe.
Nacionalinės vartotojų konfederacijos adresas – Stiklių g. 8, Vilniuje

Prezidentas Kornelijus Papšys.

Interneto svetainė – www.vartotojai.eu

Projektinė veikla:

1. www.vartotojuskundai.lt.

Nacionalinė vartotojų konfederacija bendradarbiaudama su Europos Komisija įgyvendino skundų registravimo, klasifikavimo sistemos projektą (Grant Agreement Nr.17.020100/14/698425 – Complaints Data Transfer Commitment S12.698425), ir sukūrė svetainę – www.vartotojuskundai.lt. Joje vartotojų skundai yra surenkami, viešinami, siunčiami atitinkamoms įmonėms, reikalui esant atitinkamoms valstybinėms institucijoms bei Europos Komisijai.

        Neišsprendus skundo taikiu būdu skundas gali būti nusiųstas atitinkamai valstybinei institucijai, kuri nagrinėja vartotojų ginčus. Tokiu būdu, Nacionalinė vartotojų konfederacija, vartotojų prašymu, gali atstovauti  jų interesams atitinkamose valstybinėse institucijose ar teismuose sprendžiant ginčą tarp vartotojų ir įmonės. 

     Svetainė sukurta ir suderinta pagal Europos Komisijos vartotojų skundų klasifikavimo ir pranešimų sistemos metodiką, kuri padeda rinkos dalyviams geriau suprasti ir išsiaiškinti iškylančių problemų sprendimą. Skundų surinkimo ir nukreipimo sistema padeda nustatyti rinkas, kurios blogai veikia vartotojus ekonominiu ir socialiniu aspektu.

 Svetainė registruoja ne vien tik vartotojų skundus, tačiau vartotojams sudaryta galimybė lanksčiau kontaktuoti ir daryti poveikį verslo subjektams, nes papildomai galima teikti ir pasiteiravimus, pastabas bei pasiūlymus.

    Kodėl vartotojui ­naudinga skundą ar pretenziją įmonei produktų/paslaugų teikėjui pateikti šioje svetainėje?    

  Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, tarpininkaudama vartotojui, padės greičiau ir teisingiau išspręsti skundą, nes: 

1)  Į įmonę, vartotojo vardu kreipsis Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija, kurios administruojamoje svetainėje vartotojas buvo užregistravęs skundą arba pasiteiravimą, todėl vartotojui suteikiame galimybę patogiau, greičiau ir efektyviau spręsti skundus, pateikti pastabas bei gauti atsakymus į paklausimus. 

2)  Skundas svetainėje bus viešas tol, kol jis bus išspręstas. 

3)  Nacionalinė vartotojų konfederacija bendradarbiauja su valstybinėmis skundų ir ginčų sprendimo institucijomis, teisininkais, tarpininkauja ginant vartotojo teises vartotojų ginčų komisijose, pasiūlome kitus teisėtus interesų gynimo būdus.

    Nacionalinė vartotojų konfederacija pasirašė sutartį su Europos Komisija, todėl visi vartotojų skundai ir paklausimai bus persiunčiami ne tik įmonei pagal vartotojo nurodytą el. pašto adresą, bet ir Europos Komisijai, kuri gautą informaciją panaudos tobulinant Europos Sąjungos teisės aktus. Europos Komisijos sutartyje yra numatyta, jog 5 (penkis) metus Nacionalinė vartotojų konfederacija siųs EK skundus ir paklausimus.

Svetainėje vartotojams yra pateikta ši informacija:

Svetainės ir skundų nauda vartotojams: http://vartotojuskundai.lt/nauda-vartotojams

Skundų stebėsenos svarba: http://vartotojuskundai.lt/skundu-stebesenos-svarba

Nauda verslui: http://vartotojuskundai.lt/nauda-verslui

Vartotojo vadove aprašyta, kaip rašyti skundą šioje svetainėje ir kokie teisės aktų reikalavimai: http://vartotojuskundai.lt/vartotojo-vadovas

Pateikta skundo pateikimo tvarka – kategorijos bei kita informcija: http://vartotojuskundai.lt/skundo-pateikimas

Galimybė vartotojams pateikti pasiūlymus, pastabas, pasiteiravimus: http://vartotojuskundai.lt/pateikimas-pasiulymas

Pateikti patarimai vartotojams: http://vartotojuskundai.lt/patarimai

Pateikti skundai ir paklausimai viešinami šiame puslapyje: http://vartotojuskundai.lt/naujausi-skundai

Pateikiama informacija įmonėms apie tai, kokia yra vartotojų skundų svarba:

http://vartotojuskundai.lt/imonems.

2. Nacionalinė vartotojų konfederacija (toliau NVK) buvo ( 2011-2015) ES projekto – „Būkime sąmoningesni!“(Generation Awake) koordinatorė Lietuvoje. http://www.generationawake.eu/lt/kampanija/rc497mc497jai/.

Tai Europos Komisijos visuomenės informavimo apie tausų išteklių vartojimą kampanija. Jos tikslas – atkreipti dėmesį į netausaus išteklių vartojimo pasekmes aplinkai, ekonomikai, visuomenei ir konkrečiam žmogui bei paskatinti keisti vartojimo įpročius bei elgseną. Kampanija siekiama, kad piliečiai išsiugdytų atsakingo vartojimo refleksą, ilgainiui tapsiantį įpročiu.

Nuo 2011 m. spalio, kai sukurta kampanijos svetainė 23 kalbomis. Kampanija buvo orientuota į jaunus miestiečius ir šeimas visoje Europos Sąjungoje. Ja buvo ne tik atkreipti jų dėmesį į tausaus išteklių vartojimo svarbą, bet ir paraginti keisti savo įpročius.

„Generation Awake“ yra kampanija, kuria buvo siekiama didinti supratimą apie efektyvų išteklių naudojimą. Ji parodė, ką galima padaryti kasdieniame gyvenime, kad sumažintume atliekų kiekį ir protingiau naudotume gamtos išteklius, tokius kaip vanduo, energija, mediena ir metalai.

www.generationawake.eu

Institucinė veikla:

1. 2015-06-12 Suorganizuota konferencija LR Seime

Susirūpinusi dėl susidariusių sisteminių bankrotų atvejų turizmo įmonių srityje ir šildymo kainų pateikimo vartotojams informacijos skaidrumo, pagrįstumo ir susidariusių grėsmių vartotojų interesams Nacionalinė vartotojų konfederacija parodė iniciatyvą, 2015 birželio 12d. organizavusi Seime konferenciją skirtą „Vartotojų interesų atstovavimo efektyvinimui“.

Vartotojų padėties šalyje ir jų problemų aptarimui (Seime įvyko konferencija) į konferenciją atvyko beveik 70 žmonių, atstovaujančių įvairias valstybės institucijas, vartotojams paslaugas teikiančias įmones, nevyriausybines vartotojų organizacijas.

https://vartotojai.eu/Naujienos/2015-06-22-Vartotoju-apsauga-reikalauja-efektyvesniu-sprendimu

2. 2015-01-30 parengtas straipsnis apie prekybos oligopolinę situaciją rinkoje ir tokio statuso įtaka ūkininkų ir vartotojų interesams.

„Dabartinė situacija bei siūlymai dėl sąžiningesnių maisto produktų tiekimo grandinės dalyvių santykių“. Alvita Armanavičienė

https://vartotojai.eu/Naujienos/2015-01-30-Dabartine-situacija-bei-siulymai-del-saziningesniu-maisto-produktu-tiekimo-grandines-dalyviu-santykiu