6. Informacija vartotojams

Turinys

I.   Ne maisto prekės

II.  Maisto prekės

III. Asmens duomenų apsauga

IV.  Kur kreiptis dėl vartotojų teisių pažeidimo?

——————————————————————————————————————–

I. Ne maisto prekės

Ką daryti nusipirkus nekokybišką ne maisto prekę ar norint grąžinti kokybišką prekę?  

Įsigijęs netinkamos kokybės prekę vartotojas turi teisę per 2 metus savo pasirinkimu iš pardavėjo reikalauti netinkamos kokybės prekę pakeisti tinkamos kokybes preke arba atitinkamai sumažinti prekės kainą, per protingą  terminą  neatlygintinai pašalinti  daikto trūkumus ar atlyginti vartotojo išlaidas prekės trūkumams pašalinti, jeigu to neatliko pardavėjas. Vartotojas taip pat turi teisę vienašališkai nutraukti pirkimo-pardavimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. 

Per kiek laiko galima kreiptis į pardavėją, jei išaiškėja, kad vartotojas įsigijo netinkamos kokybės ne maisto prekę?

Vartotojas pretenziją dėl netinkamos prekės kokybės turi teisę pareikšti per įstatyme numatytus 2 metus nuo prekės pardavimo dienos. 

Kokius dokumentus pirkėjas turi pateikti pardavėjui, norėdamas pakeisti ar grąžinti prekę?

 Norėdamas pakeisti ar grąžinti prekę, pirkėjas pardavėjui pateikia rašytinį prašymą, kuriame nurodo priežastį (prekės trūkumą ar kt. priežastį)  ir  vieną pasirinktą reikalavimą. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas ar pirkimo-pardavimo kvitas, arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

 Kur prekės keičiamos ar grąžinamos?

 Prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, vartotojui patogioje vietoje.

Ką daryti, kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės?

Kilus nesutarimams tarp pirkėjo ir pardavėjo dėl prekės kokybės,  pirkėjas turi savo reikalavimus pateikti pardavėjui raštu. Vartotojas privalo kreiptis į pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą. Pardavėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos, jeigu kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Jeigu pardavėjas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, kiekvienas vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą dėl prekių kokybės įvertinimo ir ginčo išnagrinėjimo.  

Ar galima reikalauti pakeisti kokybišką, tačiau, atidžiau pasižiūrėjus, nepatinkantį daiktą ?

Kokybišką, tačiau nepatinkantį daiktą galima reikalauti pakeisti, jeigu daiktas nebuvo naudojamas, nesugadintas ir nepraradęs prekinės išvaizdos (prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais). Pirkėjas per 14 dienų nuo daikto pardavimo jam dienos, turėdamas įrodymus, kad daiktą pirko iš to pardavėjo, turi teisę pareikalauti pakeisti nusipirktą daiktą analogišku, kitos formos, dydžio, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktu.

Jei pardavėjas neturi pakeisti tinkamos prekės, pirkėjas per 14 dienų turi teisę grąžinti prekę pardavėjui ir atgauti už ją sumokėtus pinigus.

Kokioms kokybiškoms ne maisto prekėms nėra taikomas 14 dienų keitimo/grąžinimo terminas?

Atkreiptinas dėmesys, kad įstatymų leidėjas nustatė nekeičiamų ir negrąžinamų prekių sąrašą. Vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes: tabaką ir tabako gaminius, parfumerijos ir kosmetikos preparatus, fotografijos ir kinematografijos prekes, spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius, audinius, kilimines grindų dangas, išskyrus kilimus ir kilimėlius, apatinius drabužius, kūdikių drabužėlius, pėdkelnes, kojines, puskojines, liemenėles, juosmenis, korsetus, perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją, mašinas ir mechaninius įrenginius, elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus, antžeminio transporto priemones, laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius, optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus, laikrodžius, muzikos instrumentus, ginklus ir šaudmenis, baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus, žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis, meno kūrinius, kolekcionavimo objektus ir antikvarinius daiktus.

Kaip turi būti nurodomos kainos?

Prekių kainos nurodomos prekių pardavimo vartotojams vietose dviem būdais – kainų etiketėse, pateikiamose prie prekės, arba kainų etiketėse, pateikiamose ant prekės, tačiau, kai prekės yra labai mažos arba tokios formos, kad ant prekybos įrenginio ar konkrečios prekės neįmanoma tinkamai pateikti kainų etikečių, prekių kainos gali būti nurodomos kainoraščiuose, elektroniniuose stenduose ar kitose pardavėjo pasirinktose informacijos pateikimo priemonėse, leidžiančiose vartotojams susipažinti su prekių kainomis iki prekės įsigijimo. Šios priemonės turi būti laisvai prieinamos vartotojams ir pateikiamos prekių pardavimo vietoje greta parduodamų prekių.

Prekių kainos turi būti gerai matomos, lengvai perskaitomos, suprantamos ir atskiriamos. Prekių kainos kainų etiketėse turi būti nurodomos kuo didesniu paryškintu (tamsiu) šriftu kontrastiškame (šviesiame vienspalviame) fone.

Ką daryti, jei vartotojas nori grąžinti kokybišką, nenaudotą, nedėvėtą, su ženklinimo etiketėmis, nesugadintą ir nepraradusią prekinės išvaizdos ne maisto prekę, tačiau sugadino arba neišsaugojo prekės pakuotės?

Pardavėjas privalo priimti tokią prekę. Prekės ar jos pakuotės išvaizdos pakeitimų, kurie buvo būtini vartotojui norint apžiūrėti prekę, negalima laikyti esminiais prekės išvaizdos pakeitimais.

Kokios vartotojo teisės paslaugos teikimo metu?

Paslaugos vartotojas turi teisę pranešęs paslaugos teikėjui keisti savo nurodymus dėl paslaugos teikimo būdo ar kitų sutarties sąlygų vykdymo, kai paslauga jau teikiama, jeigu tokie pakeitimai techniniu ir technologiniu požiūriu įmanomi.

Kas atsakingas už didelių ir sunkių (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekių transportavimą norint jas keisti, taisyti ar grąžinti?

Dideles ir sunkias (daugiau kaip 10 kg svorio) netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu pirkimo-pardavimo sutartyje nenustatyta kitaip. Tokių prekių kokybė gali būti įvertinta ir pirkėjo namuose. 

II. Maisto prekės

Ką daryti nusipirkus nekokybišką maisto produktą?

Jeigu pirkėjui buvo parduota netinkamos kokybės maisto prekė, kol nesibaigė prekės tinkamumo naudoti terminas, pirkėjas savo pasirinkimu turi teisę reikalauti, kad prekė būtų pakeista į tokią pat tinkamos kokybės prekę, grąžinti prekę pardavėjui ir reikalauti grąžinti už prekę sumokėtus pinigus.

Ką daryti pirkėjui, jei parduotos prekės galiojimo laikas jau pasibaigęs?

Parduoti prekes, kurių tinkamumas naudoti terminas pasibaigęs – draudžiama, tačiau jei vartotojui vis dėlto buvo parduota prekė, kurios tinkamumo naudoti terminas pasibaigęs, vartotojas gali pasinaudoti aukščiau išvardintomis teisėmis.

Kur keičiamos ar grąžinamos netinkamos kokybės maisto prekės? 

Netinkamos kokybės maisto prekės keičiamos ar grąžinamos prekės pirkimo vietoje ar kitoje pardavėjo nurodytoje, pirkėjui patogioje vietoje.

Kokius dokumentus pirkėjas turi pateikti pardavėjui, norėdamas pakeisti ar grąžinti maisto prekę?

Norėdamas pakeisti ar grąžinti maisto prekę, pirkėjas pardavėjui pateikia raštišką prašymą ir prekę. Prašyme nurodomi prekės trūkumai ir pirkėjo pasirinktas vienas teisėtas reikalavimas. Prie prašymo pridedamas kasos aparato kvitas arba kitas prekės pirkimą-pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas.

III. Asmens duomenų apsauga

Asmens duomens pavyzdžiai: vardas, pavardė, asmens kodas, pilietybė, gyvenamosios vietos adresas, banko sąskaitos ir (ar) banko kortelės numeris, pajamos, darbo užmokestis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenys, mašinos numeris, nuotrauka, video ir kt.

Kokias teises turiu kaip asmens duomenų subjektas?

1) žinoti (būti informuotas) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

2) susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

3) reikalauti ištaisyti, sunaikinti savo asmens duomenis;

4) nesutikti, kad būtų tvarkomi Jūsų asmens duomenys.

Duomenų subjekto teises privalo įgyvendinti duomenų valdytojas. Duomenų subjektui (savininkui) paprašius raštu vieną kartą metuose duomenų valdytojai informaciją apie asmens duomenis turi suteikti nemokamai.

IV. Kur kreiptis dėl vartotojų teisių pažeidimo?

1. Pats greičiausias ir pigiausias vartotojų skundų sprendimo būdas – taikus ir geranoriškas abiejų pusių susitarimas, todėl rekomenduojame visų pirma kreiptis į prekių pardavėją/paslaugų teikėją raštu.

2. Negavus atsakymo per 14 darbo dienų kreipkitės į šias institucijas:

2.1. Ne maisto prekių saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, dėl nesąžiningų vartojimo sutarčių sąlygų ir kitų vartotojų teisių apsaugos galimų pažeidimų nagrinėja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. Elektroninė skundų ir paklausimų svetainė – www.vtis.lt. Nemokamos konsultacijos telefonu 8 800 00008, elektroniniu paštu tarnyba@nvtat.lt ir adresu Vilniaus g. 25.

2.2. Maisto, neatitinkančio saugos, kokybės, ženklinimo, informacijos apie prekes, įskaitant kainų nurodymą, teikimo ir kitus privalomuosius reikalavimus tiria Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – www.vmvt.lt, nemokamu konsultacijų telefonu 8 800 40403.

2.3. Skundus dėl galimai neteisėto asmens duomenų tvarkymo ir (arba) duomenų subjekto teisių pažeidimo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI). Turite teisę skųsti tiek duomenų valdytojo veiksmus, tiek neveikimą. VDAI interneto svetainėje galite rasti rekomenduojamą skundo formą. Interneto svetainė – www.ada.lt. Nemokamai konsultacijos teikiamos VDAI, telefonu (8 5) 212 7532, elektroniniu paštu ada@ada.lt.

3. Visais vartotojų teisių klausimais rašykite – www.vartotojuskundai.eu. – Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija.