Projektas „Vienodas, bet skirtingas“

Nacionalinė vartotojų konfederacija (Lietuva) kartu su Latvijos Nacionaline vartotojų apsaugos asociacija, Lenkijos Vartotojų fondu bei Lenkijos Nacionaliniu sodininkystės mokslinių tyrimų institutu (InHort) įgyvendina tarptautinį projektą „Vienodas, bet skirtingas “ („The same but different“) ir skelbia tyrimo duomenis.

Projekto santrauka

Turi būti stiprinamos Baltijos regiono vartotojų organizacijos ir joms turi būti suteikta galimybė efektyviai atstovauti vartotojų, kuriems reikia nepriklausomos, patikimos informacijos apie bendrojoje rinkoje esančias prekes ir paslaugas, interesus. Šių poreikių nepaisymas reiškia, kad bendroji rinka praktiškai neegzistuoja: yra tik geriau ir mažiau informuoti vartotojai, kur kai kurie iš jų patiria dvigubą kokybę, ir yra organizacijos, turinčios lėšų rinkos stebėjimui, nesąžiningų veikimo būdų nustatymui ar elgesio testavimui, ir tokios, kurios kovoja už išlikimą, kaip ir Baltijos regione.

Remiantis vartotojų sąlygų rezultatų suvestinės 2017 m. duomenimis, įvairiose ES šalyse yra didžiulis skirtumas tarp viešųjų lėšų paskirstymo vartotojų organizacijoms (VO). Baltijos šalys yra tarp mažiausiai finansuojančių vartotojų organizacijas – Latvija – 5, Lietuva – 13, Lenkija – 16 eurų 1000 gyventojų, tuo tarpu labai stiprios vartotojų organizacijos dažnai gauna palyginti daug, daug daugiau, kaip pvz. tokiose šalyse kaip Vokietija – 1020 eurų 1000 gyventojų arba Danija – 429. Toje pačioje ataskaitoje nurodoma, kad šalyse, kuriose vartotojų organizacijų finansavimo lygis yra nereikšmingas, vartotojų sąlygų indeksas, įvertinantis bendrą vartotojų situaciją, yra žemiausias.

Šis Komisijos kvietimas teikti pasiūlymus yra griežtai susijęs su pagrindinėmis mūsų problemomis ir poreikiais. Esame Baltijos regiono vartotojų organizacija, atstovaujama Europos vartotojų konsultacinėje grupėje. Esame silpni, bet potencialūs ir nusiteikę priimti iššūkius. Lenkijos Vartotojų fondas (VF), pagrindinis pareiškėjas, yra pirmaujanti Lenkijos vartotojų organizacija; VF jau 5 metus vykdo didžiausią vartotojų konsultavimo projektą šalyje, kurio metinis biudžetas yra apie 250 000 eurų. VF jau šiemet pradėjo testavimo veiklą. Šių operacijų plėtra yra numatyta ilgalaikė veiklos strategija. Taigi tai yra vienintelė didelė vartotojų organizacija Lenkijoje ir Baltijos regione, turinti tokius pajėgumus ir paruoštą strategiją.

Dėl didelio vartotojų organizacijų finansavimo atotrūkio Baltijos regione, palyginti su kitomis ES šalimis, vartotojai neturi nepriklausomų lyginamųjų produktų tyrimų prieigos galimybės ir yra jautrūs klaidinančioms prekės ženklo strategijoms, įskaitant dvigubą kokybę. Šis bandomasis projektas sustiprins vartotojų organizacijas, įgalins jas atlikti maisto tyrimus ir sustiprins vartotojus, suteikiant jiems patikimą informaciją.

Baltijos šalių rinkose tiekiama kava ir arbata bus ištirtos ir palygintos su Vokietijos rinka. Bus nustatytos klaidinančios prekės ženklo strategijos ir dviguba produktų kokybė, apie tai bus pranešta nacionalinėms valdžios institucijoms, o rezultatai bus prieinami vartotojams, suteikiant jiems galimybę rinktis, remiantis patikima informacija.

Darbo paketus sudaro:

1. Projekto valdymas ir koordinavimas – tai leis sėkmingai atlikti visas veiklas

2. Baltijos regiono vartotojų organizacijų tinklo sukūrimas – siekiant keistis gerąja patirtimi ir palengvinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

3. Maisto tyrimų kūrimas ir įgyvendinimas – tai leis taikyti patikimus metodus gaminių tyrimui ir palyginimui, remiantis ES suderinta tyrimų metodika, ypač dvigubos kokybės atžvilgiu.

4. IT priemonės, skirtos pranešti apie dvigubą kokybę ir klaidinantį prekės ženklą, sukūrimas

5. Sąmoningumo didinimas ir propagavimas – tai paskleis rezultatus tarp atitinkamų suinteresuotųjų šalių ir plačiosios visuomenės

Projektas sustiprins vartotojų organizacijas, nes įgalins jas atlikti maisto tyrimus, nustatyti ir pranešti apie klaidinančias prekės ženklo strategijas, įskaitant dvigubą kokybę. Bus sukurtas ir išbandytas paprastas IT įrankis, skirtas dalytis žiniomis su vartotojais ir nustatyti nesąžiningos veiklos atvejus, bei bus pateiktos rekomendacijos jo tobulinimui ateityje.

***   ***   ***

Projekto metu atliktų arbatos bei kavos tyrimų rezultatai

https://vartotojai.eu/naujienos/glifosatas-juodojoje-arbatoje-naujausias-tyrimas-kuri-vykdo-nacionaline-vartotoju-konfederacija/

https://vartotojai.eu/naujienos/demesio-pesticidu-likuciai-juodojoje-arbatoje/

https://vartotojai.eu/naujienos/juodojoje-arbatoje-maiseliuose-rasta-didele-svino-koncentracija/

https://vartotojai.eu/naujienos/maltos-kavos-tyrimai-ataskaita-apie-issamius-kokybes-tyrimus-keturiose-europos-rinkose/

https://vartotojai.eu/naujienos/juodos-arbatos-pakeliuose-tyrimai-ataskaita-apie-issamius-kokybes-tyrimus-keturiose-europos-rinkose/

https://vartotojai.eu/naujienos/kava-ir-arbata-kokia-ju-kokybe/

***   ***   ***

Studijų vizitai

Nacionalinė vartotojų konfederacija (Lietuva)
Vartotojų fondas (Lenkija)
Inhort (Lenkija)
Latvijos vartotojų asociacija (Latvija).

***   ***   ***

Projekto dalyvių veiklos pristatymo pranešimai

***   ***   ***

Lenkijos Nacionalinio sodininkystės mokslinių tyrimų instituto (InHort) veiklos pristatymas

Filmas apie InHort

 

***   ***   ***

Latvijos vartotojų apsaugos nacionalinė asociacija LPIAA 2021 metų liepos 1 dieną vaizdo konferencijos metu pristatė Latvijos Respublikos Maisto ir veterinarinarijos tarnybos, Latvijos Gyvybės mokslų ir technologijų universiteto bei Latvijos vartotojų apsaugos nacionalinės asociacijos parengtas studijas apie skiriamą dėmesį maisto kokybės priežiūrai ir kontrolei Latvijos Respublikoje.

Pateikiame konferencijos metu pristatytus pranešimus ir keletą konferencijos akimirkų: