3. Sertifikavimo procedūra

  1. Įmonė Nacionalinei vartotojų konfederacijai  pateikia anketą sertifikuoti įmonę. Anketos formą galite užpildyti čia.
  2. Įvertinama informacija esanti anketoje ir įmonei pateikiami pasiūlymai dėl sertifikavimo sąlygų VAV programos reikalavimams. NVK įmonei pateikia pasiūlymą dėl sertifikavimo sąlygų.
  3. Įmonei sutikus su sertifikavimo sąlygomis, pasirašoma sertifikavimo sutartis.
  4. Įmonė sumoka sertifikavimo mokestį ir atsiunčia mokėjimo patvirtinimą.(2019 m. netaikoma).
  5. Įvykdžius sutarties punktus dėl VAV sertifikato gavimo, išduodamas sertifikatas, suteikiama teisė naudoti ženklą – „Vartotojams atsakingas verslas“ bei išduodamos reklaminės priemonės.
  6. Sertifikatas patalpinamas  www.vartotojai.eu.

VAV sertifikato pavyzdys.

VAV sertifikato priežiūra vykdoma per NVK įgaliotus atstovus.