Nacionalinės vartotojų konfederacijos veiklos ataskaita 2004-2007

2008-04-27

SUTRUMPINTA VEIKLOS ATASKAITA IR INFORMACIJA APIE NARIUS

Nacionalinė vartotojų konfederacija (NVK) buvo įkurta 2003 kaip skėtinė vartotojų organizacijų asociacija. NVK steigėjos – Nacionalinė namų ūkio ir vartotojų ugdymo asociacija, Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija ir asociacija “Atviras kodas Lietuvai”. Pirmoji organizacijos prezidentė (2003-2005) buvo išrinkta Alvita Armanavičienė. Nuo 2005 ik 2006 m. NVK prezidentu buvo išrinktas Antanas Miškinis. Nuo 2006 – iki dabar NVK prezidentu yra Konelijus Papšys. NVK viceprezidentais yra Alvita Armanavičienė ir Vygintas Sidzikauskas.

Šiuo metu NVK nariais yra devynios asociacijos atstovaujančios vartotojų interesams arba vykdančios jų švietimą,

NVK atstovauja viešąjam vartotojų interesui bei savo narių – vartotojų organizacijų interesams bendradarbiaujant su nacionalinėmis bei ES institucijomis.

2003- 2007 metais NVK pagrindinį dėmesį skyrė pasiūlymų teikimui Vartotojų teisių gynimo, Šilumos ūkio, Farmacijos įstatymų ir Finansinės paramos teikimo vartotojų asociacijoms taisyklių projektams. Konfederacijos atstovai dalyvavo Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos energetikos, komunalinių paslaugų, elektroninio ryšio paslaugų, matavimo prietaisų, transporto, ne maisto prekių ir paslaugų darbo grupių posėdžių darbe.

Vienu svarbiausių savo veiklos tikslų Konfederacija laikė bendradarbiavimą su žiniasklaida. Nuolat vykdėme vartotojų informavimą per internetinį puslapį – www.vartotojai.eu ir per BNS naujienų portalą.

Ginant viešąjį vartotojų interesą, įteikėme pareiškimą Vilniaus miesto apylinkės prokuratūrai dėl UAB „Vinita“ kabelinės televizijos paslaugų teikimo sutarties nesąžiningų sąlygų ir Buhalterinės apskaitos privalomųjų nuostatų nevykdymo. Remiantis šiuo pareiškimu, prokuratūra iškėlė baudžiamąją bylą

Konfederacija padarė viešą pareiškimą dėl medicinos paslaugų ir jų vartotojų teisių, kuriame reiškiame susirūpinimą dėl medicinos darbuotojų išvykimo dirbti į užsienį, medicinos paslaugų kokybės neatitikimo jų kainoms, dėl kaimo gyventojams teikiamų medicininių paslaugų blogos kokybės.

Analizuodama Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atsakymus į mūsų užklausimus dėl energijos kainų nustatymo metodikos bei dalyvaudama šios komisijos posėdžiuose, Konfederacija padarė išvadą, kad minimos komisijos nustatytos viršutinės kainų ribos ir nustatyti kainų dydžiai kelia rimtas abejones.

Konfederacija ne tik operatyviai reagavo dėl UAB „Ingo Baltic“ bankroto, bet ir savarankiškai atliko Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės poliso bei sutarties su draudėju ekspertizę. Nustatyta, jog polisas neatitinka LR Civilinio kodekso reikalavimų: nenurodyta draudimo suma, draudėjui pasirašant sutartį, neįteikiamos draudimo taisyklės. Sutartyje nepateiktos esminės sąlygos vartotojui, rasti kiti pažeidimai.

Konfederacija paprašė UAB „Ingo Baltic“ administratoriaus pateikti šios sutarties pavyzdį, o Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos – atlikti sutarties ekspertizę.

Reikia pažymėti, jog ir po UAB „Ingo Baltic“ bankroto, visų draudimo kompanijų šio tipo sutartyse nėra sąlygos, nustatančios sutarties juridinį statusą įvykus draudėjo bankrotu.

2006 m. NVK, kartu su Lietuvos nacionaline vartotojų federacija, pradėjo leisti žurnalą vartotojams – „Kuris?“. Šis žurnalas leidžiamas bendradarbiaujant su valdžios, savivaldybių institucijomis bei nevyriausybinėmis organizacijomis.

Teikėme pasiūlymus Sveikatos apsaugos ministerijai dėl reklamos skirtos pacientams. Atkreipėme SAM dėmesį į tai, kad Europos aukšto lygio farmacijos forumo darbo grupės –„ Informacija pacientams“ darbas kelia susirūpinimą Europos vartotojų organizacijoms.Kreipimąsį pridedame.

2008 vasario 19 d.Teisingumo ministerija organizavo konferenciją, kurios metu vartotojų organizacijos pristatė savo veiklą už 2007 metus. Šioje konferencijoje pranešimus padarė šie NVK nariai:

Vygintas Sidzikauskas – „Konkurencijos ir energetikos paslaugų tyrimai”.

Jis pristatė šiuos NVK projektus:

  • „Gamtinių dujų tiekimo kainų Lietuvos vartotojams pagrįstumo tyrimas”.
  • „Koncentracijos Lietuvos elektros sektoriuje grėsmių vartojimo pusei tyrimas”.
  • „Elektros energijos vartotojų diskriminacijos tarifais tyrimo inicijavimas”.


Daiva Valentaitė – „Kauno šilumos vartotojų viešasis interesas – Kas jį gina?“

Mykolas Okulič-Kazarinas , „Dalyvavimas standartizacijos veikloje”. Standartizacijos komitetas, ANEC- Briuselis

Juozas Mačiokas – „Šiaulių daugiabučių namų administravimo bei vandens vartotojų viešojo intereso gynimo problemos“.

Vykdyti projektai :

  1. “NVK gebėjimų stiprinimas”. 2004m. Projektą finansavo Baltijos-Amerikos partnerystės programa.
  2. “Saugus internetas vaikams”. 2005 -2007m. SOCRATES programa. Partneriai – Bulgarijos, Lenkijos ir Slovakijos vartotojų asociacijos. Kartu su partneriais parengta mokamoji priemonė bei interneto svetainė.Prie ataskaitos pridedama ši mokymo priemonė.
  3. 2007 m. NVK Seime organizavo Vartotojų dienos minėjimą.
  4. 2007 m. NVK vykdė vartotojų švietimo projektą bendradarbiaudama su Žinių radiju, Valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba bei su Nemaisto produktų inspekcija. Buvo parengta 18 radijo laidų vartotojų teisių klausimais.http://www.ziniur.lt/programa/archyvas?cpg=1&cat=44


NVK nariai:

LIETUVOS NACIONALINĖ VARTOTOJŲ FEDERACIJA

Prezidentė Alvita Armanavičienė, Stiklių g. 8, Vilnius, tel. (8 5) 261 5979, www.vartotojuteises.lt

NACIONALINĖ NAMŲ ŪKIO IR VARTOTOJŲ UGDYMO ASOCIACIJA

Prezidentė Zita Žebrauskienė, M. Katkaus g. 44, Vilnius, tel. 8 686 04 694

https://www.vartotojai.eu/en/?content;id.25

APLINKOSAUGOS INFORMACIJOS CENTRAS

Pirmininkė Ieva Guščenkaitė, Pylimo g. 15, Vilnius, tel. (8 5) 212 4089, www.apicentras.lt

ASOCIACIJA „ATVIRAS KODAS LIETUVAI“

Prezidentas Jaroslav Satkevič, P. Vileišio g. 18, 1 korp., Vilnius, tel. (8 5) 210 4005, www.akl.lt

ANTIMONOPOLINIS PILIEČIŲ SĄJŪDIS

Pirmininkas Vygintas Sidzikauskas, odiza@takas.lt, https://www.vartotojai.eu/en/?content;id.22

KAUNO BENDRUOMENĖS CENTRAS „DAINAVA“

Pirmininkė Daiva Valentaitė, V. Krėvės g. 69-45, Kaunas, daizita2000@yahoo.com,

Tel. (8 37) 77 93 19, https://www.vartotojai.eu/en/?content;id.24

„TATULOS PROGRAMA“

Direktorius, Tarybos pirmininkas Almonas Gutauskas, Aukų g. 4/21, Vilnius, Tel./faks. (8 5) 262 1548

gut@takas.lt, www.organic.lt

ŠIAULIŲ VARTOTOJŲ FEDERACIJA

Pirmininkas Pranciškus Umantas, J. Basanavičiaus 17, LT-76233 Šiauliai, tel: +370 41 42 52 91, https://www.vartotojai.eu/en/?content;id.27

ŠIAULIŲ DAUGIABIČIŲ NAMŲ PATALPŲ ASOCIACIJA

Pirmininkas Juozas Mačiokas, juozas1941@one.lt

NVK kontaktai:

Stikliu – 8, LT- 01131 Vilnius

www.vartotojai.eu

konfederacija@vartotojai.eu

Phone: +370 52615929

Priedai.

Prezidentas Kornelijus Papšys