Nacionalinės vartotojų konfederacijos įgalinimo spręsti viešosios politikos uždavinius priemonių sukūrimas

Projekto pavadinimas: „NVO praktinio įsitraukimo į viešosios politikos uždavinių pagal subsidiarumo ir skaidrumo principus, nustatytus LR Vyriausybės programos plane, įgyvendinimo priemonių sukūrimas”.

Projektą numatoma atlikti NVK vienijamų NVO ekspertų, mokslininkų ir ES šalių NVO ekspertų dėka. Projekto loginę seką sudaro:

1. Studijos „ES šalių (Danijos, Suomijos, Vokietijos, Latvijos, Estijos ir Lenkijos pavyzdžiu) gerosios praktikos viešojoje politikoje (įskaitant viešasias paslaugas) NVO perspektyvos požiūriu taikomos teisinės/techninės/organizacinės priemonės rekomenduojamos Lietuvos atvejui“ parengimas.

2. Pagal Studijos rekomendacijas Teisinių/techninių/ organizacinių priemonių, skirtų NVO praktinio įsitraukimo į viešąją politiką skėtinių NVO bendradarbiavimo su vyriausybės ir vietos valdžios institucijomis pagrindu parengimas.

3. Deklaracijos dėl NVO solidaristinio bendradarbiavimo parengimas ir suderinimas su suinteresuotomis šalimis.

4. Konferencijos LR Seime pravedimas, aptariant Studijos ir Aprašo išdavas, suteikiant auditoriją suinteresuotoms šalims, bei patvirtinant Deklaraciją.

 

Nacionalinės vartotojų konfederacijos įgalinimo spręsti viešosios politikos uždavinius priemonių sukūrimas

Žemiau pateikti aktualūs dokumentai:

Signatarų namuose Vilniuje 2020-09-09 vykusios konferencijos „Lietuvai reikalingiausių reformų įstatyminiai metmenys” vaizdo įrašai:

Konferencija „Lietuvai reikalingiausių reformų įstatyminiai metmenys” 2020 09 09 Signatarų namai 1d

Konferencija „Lietuvai reikalingiausių reformų įstatyminiai metmenys” 2020 09 09 Signatarų namai 2d

Dariaus Kuolio pasisakymas

Egidijaus Vareikio pasisakymas

Georgijaus Garmaus pasisakymas

Zbignev Jedinskij pasisakymas

Jono Jasaičio pasisakymas

Simono Gentvilo pasisakymas