„Klimato kaitos švelninimo politikos vietos savivaldoje įgyvendinimo NVO advokacijos priemonės sukūrimas ir bandomasis pritaikymas“

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra skyrė  45 654,54 Eur Nacionalinės vartotojų konfederacijos projekto – „Klimato kaitos švelninimo politikos vietos savivaldoje įgyvendinimo NVO advokacijos priemonės sukūrimas ir bandomasis pritaikymas“, vykdymui.

Projekto tikslai:

1.Teikti NVO advokaciją visuomenei vietos savivaldos lygmenyje siekiant jos įsitraukimo formuojant klimato kaitos politiką.

2.Didinti klimato kaitos politikos veiksmingumą darant NVO sektoriaus poveikį teisėkūrai ir sprendimų priėmėjų atskaitingumui.

Projekto uždaviniai:

 • Parengti visuomenės įsitraukimo į klimato kaitos politikos formavimo procesus priemonės – NVO stebėsenos ataskaitų – koncepcijos metmenis ir jos taikymo vietos savivaldos lygmenyje žemės ūkio, transporto ir pramonės sektoriuose rekomendacijas.  
 • NVO tarybų nariams suteikti gebėjimus vystyti partnerystę su vietos savivalda bei verslu informuojant  visuomenę apie aktualias klimato kaitos švelninimo priemones.
 • Sukurti interaktyvią internetinę prieigą piliečių įsitraukimui į klimato kaitos švelninimo priemonių savivaldybėse stebėseną ir NVO informacijos viešinimui.
 • Įgalinti NVO tarybų prie savivaldybių narius įsitraukti į klimato kaitos politikos veiksmingumo didinimą transporto, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose savivaldybės lygmenyje.
 • Parengti pasiūlymus dėl klimato kaitos politikos Teisėkūros procesų skaidrumo ir vietos savivaldos atskaitingumo Vyriausybei (AM, EM, ŽŪM, SM, IM) ir LSA.

Projekto veiklos:

 • Mokslinių tyrimų studija;
 • “NVO įsitraukimo į vietos savivaldos klimato kaitos švelninimo priemonių transporto, pramonės ir žemės ūkio sektoriuose diegimo stebėsenos Baltosios knygos metmenys”;
 • Ekspertinės išvados ir rekomendacijos;
 • “NVO įsitraukimo į vietos savivaldos klimato kaitos Švelninimo priemonių transporto, pramonės ir žemės
 • ūkio sektoriuose diegimo stebėsena”.
 • Mokymai “Savivaldybių NVO tarybų narių gebėjimų dalyvauti klimato kaitos švelninimo politikoje ir jos priemonių diegimo savivaldybėse stebėsenoje ugdymas transporto, žemės ūkio ir pramonės sektoriuose”.
 • Viešinimas;
 • “Interaktyvi internetinė prieiga piliečių įsitraukimui į klimato kaitos švelninimo priemonių savivaldybėse stebėseną”.
 • Pasiūlymai teisės aktų projektams; “Teisės aktų projektų, skirtų NVO įsitraukimo į klimato kaitos politikos veiksmingumo didinimą vietos savivaldoje tvarumui užtikrinti, paketo parengimas”.
 • Ekspertų komentarų viešinimas;
 • “Pasiūlymai dėl klimato kaitos politikos teisėkūros procesų skaidrumo ir vietos savivaldos atskaitingumo”.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *