Nacionalinė vartotojų konfederacija kurs Piliečių informavimo centrus

2017-10-04

Nacionalinė vartotojų konfederacija įgyvendinant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo programą“, kuria Piliečių informavimo centrus.

Nacionalinė vartotojų konfederacija įgyvendinant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo programą“, kuria Piliečių informavimo centrus.

Pirmame etape bus įkurta 10 piliečių informavimo centrų (PIC), apmokyti PIC koordinatoriai, bus pradėtas piliečių informavimas ir konsultavimas apie valstybės, savivaldybės ar jų kontroliuojamų juridinių asmenų funkcijas, teikiamas paslaugas, vartotojų teises, jų interesų gynimą. Aukštos kvalifikacijos ekspertų dalyvavimas užtikrins plačią veiklos sklaidą, valdžios institucijų priimamų sprendimų kokybę, skatins teisėkūros procesus.

Projekto tikslas – sustiprinti Nacionalinės vartotojos konfederacijos narių/organizacijų institucinius gebėjimus, sprendžiant viešojo sektoriaus klausimus: bus sukurta piliečių informavimo centro (PIC) mokymo ir praktinės veiklos įgyvendinimo metodika, suburtos savanorių ir regioninių projekto dalyvių komandos, pasirengta darbui pagal parengtą metodiką, surengta 15 seminarų tikslinėms grupėms 3 skirtingomis temomis 5 regionuose: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje.

Seminarai skirti pasiruošimui dalyvauti valdymo procesuose, sprendimų priėmime, vykdyti advokaciją. Dalyviai bus supažindinimui su pagrindinių valstybės ir savivaldybės institucijų struktūra, funkcijomis, teikiamomis paslaugomis. Dalyviai įgaus bendrų žinių apie vartotojų teises, pareigas, piliečių teisių ir interesų gynimo būdus, viešųjų paslaugų perdavimą; kiti skirti vartotojų politikai įtaką siekiančių daryti nevyriausybinių organizacijų veiklos „formai“, t.y., dalyvaujančių organizacijų bei jų tinklo instituciniam stiprinimui.

 10-je Vilniaus, Kauno, Kauno rajono, Klaipėdos, Mažeikių, Šiaulių, Panevėžio, Marijampolės, Trakų, Alytaus savivaldybių įsteigtuose piliečių informavimo centruose (PIC), piliečiai, vartotojai galės gauti informaciją, konsultacijas, advokaciją vieno langelio principu. Teritoriniai padaliniai bus atsakingi už veiklą savo savivaldybėse. PIC koordinatoriai kaups gyventojų nuomones apie viešųjų paslaugų teikimą ir teiks pasiūlymus savivaldybėms, taip pat palaikys ryšius su savo teritorijos iniciatyviais ir aktyviais piliečiais, suteiks nemokamas konsultacijas, informaciją, vykdys advokcijos veiksmus, informuos apie socialinių paslaugų teikimą, sieks padėti žmonėms įveikti jų problemas. Konsultacijos bus teikiamos žodžiu, telefonu, elektroniniu paštu. Koordinatoriai stebės bei kontroliuos viešųjų paslaugų teikimą savo teritorijoje, rinks informaciją, skundus ir perduos Nacionalinei vartotojų konfederacijai, kuri analizuos ir apibendrins viešųjų paslaugų teikimą savivaldybėje.

Bus organizuojami susitikimai su nacionalinės valdžios institucijų atstovais vartotojų aktualijų klausimais: Valstybinės Vartotojų teisių apsaugos tarnybos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos, savivaldos atstovais, Seimo nariais.

Kitas projekto tikslas: gerinti rinkos priežiūrą savivaldybėse ir tarpinstitucinį bendradarbiavimą.

Bus organizuojama susitikimai su savivaldos institucijomis ir NVO tinklais. Pasirašomos bendradarbiavimo sutartys su savivaldybės teritorijoje esančiomis NVO. Susitikimų metu bus sprendžiamos aktualios gyventojams problemos, savanorystės, finansinio savarankiškumo, bendradarbiavimo ir partnerystės galimybes.

 Vykdomas savivaldybių socialinių, komunalinių paslaugų ir energetikos sektoriaus monitoringas ir vertinama, ar savivaldybės įmonės ir verslininkai vartotojams nurodo visą teisės aktuose numatytą privalomą informaciją.

 Nacionalinė vartotojų konfederacija bendradarbiauja su Europos Komisija įgyvendindama bendrą skundų registravimo, klasifikavimo sistemos projektą sukūrė svetainę www.vartotojuskundai.lt. Joje yra surenkami vartotojų skundai, viešinami, siunčiami atitinkamoms įmonėms ir institucijoms bei trečiajai šaliai – Europos Komisijai. Projekte dalyvaujančios organizacijos reaguos į naujus įstatymų projektus, aptars vartotojų teisių strategijas – susipažįstama, nagrinėjama, diskutuojama, generuojami nauji siūlymai, sprendimai.

NVO įsitraukia į politikos formavimo ir sprendimų priėmimo procesus vietiniu, regioniniu ir nacionaliniu lygmenimis (pagal Europos Tarybos gaires NVO dalyvavimas sprendimų priėmimo procese).

Nacionalinė vartotojų konfederacija įkurta 2003 metais. Tai Lietuvos skėtinė vartotojų asociacija, kurios nariais yra kitos nevyriausybinės organizacijos, dirbančios vartotojų teisėtų interesų atstovavimo, teisių gynimo bei vartotojų švietimo srityse.

Konfederacijos misija – nacionaliniu mastu vienyti Lietuvos vartotojų organizacijas, joms atstovauti bei skatinti ir stiprinti Konfederacijos narių veiklą bei partnerystę, siekti palankių sąlygų vartotojų organizacijų augimui, formuoti naujo tipo atsakingų ir sąmoningų vartotojų bendruomenę.

NVK info.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *