NACIONALINĖ VARTOTOJŲ KONFEDERACIJA, LAIMĖJUSI 2019 M. SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS FINANSAVIMUI GAUTI SKELBTĄ ATVIRĄ KONKURSĄ, PRADEDA NAUJO PROJEKTO VYKDYMĄ

Š. m. kovo 4 d. Nacionalinės vartotojų konfederacijos viceprezidentė ir Tarybos prezidentė Alvita Armanavičienė Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinių paslaugų priežiūros departamente pasirašė Valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį Nr. NOBP1-69 pagal Vyriausybės programos punkto 03.03 „Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra“ priemonės „Įgyvendinti nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo priemones“ priemonės „Finansuoti konkurso būdu atrinktus nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektus, organizuojant nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo atrankos konkursą“ dalyką.
Pagal Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. A1-519 „Dėl Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“ Konfederacija aktyviai įsitraukė į konkurso peripetijas. Konfederacijos narių pastangomis buvo parengtas ir pateiktas konkursui projektinis pasiūlymas „Nacionalinės vartotojų konfederacijos įgalinimo spręsti viešosios politikos uždavinius priemonių sukūrimas“.

Projekto paraiškoje nustatėme, kad projektas apims ilgalaikį ir trumpalaikius tikslus kaip:

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *