NVK gebėjimų teikti viešąsias paslaugas plėtra

NVK gauna daug vartotojų paklausimų ne tik dėl didėjančių energijos kainų, bet ir dėl kitų reguliuojamų viešųjų paslaugų (vandens tiekimo, nuotekų ir atliekų šalinimo, pašto, vietinio transporto) kainų kilimo ir prieigos prie jų blogėjimo. Pagal Lietuvos Banko ir Vyriausybės prognozes išaugusios komunalinių paslaugų kainos gyventojams augs ir ateityje. O tai neabejotinai brangins ir kitas susietas viešąsias paslaugas. Nežiūrint Vyriausybės infliacijos švelninimo kompensuojant dalies kainų augimą vartotojams, patiriantiems energetinį skurdą,  tampa išgyvenimo iššūkiu daugelis gyvybiškai svarbių reguliuojamų viešųjų paslaugų. Pagal Metinę skurdo ir socialinės atskirties apžvalgą (www.smtinklas.lt/metine-skurdo-ir-socialines-atskirties-apzvalga/) – net 23,1 proc. Lietuvos gyventojų 2020 m. neįstengė pakankamai šildytis savo būstų (tai antras blogiausias rodiklis ES). Apžvalgoje išskiriamos tokios energetiniam skurdui mažinti rekomendacijos: a) tvarios energetikos diegimu; b) vartotojų informavimu ir edukacija; c) kolektyvinių priemonių paieška. Tačiau paminėtų priemonių panaudojimas stringa ne tik dėl lėšų stygiaus, bet ir dėl vartotojui keliančių pasitikėjimą informavimo, švietimo bei advokacijos stygiaus. Priemonės energetinio skurdo mažinimui susišaukia su gautais sprendimais pagal NVK 2021 m. įgyvendintą iš ESFA lėšų finansuotame Projekte Nr.10.1.2-ESFA-k-917-03-0014 „Pasiūlymų dėl LR NVO įsitraukimo į viešąją politiką gerinimo Lietuvos Respublikos centrinės valdžios sprendimų priėmėjams sukūrimas“. Nustatyta, kad pažangus būdas įtraukti vartotojus į bendradarbiavimą su vyriausybe ir vietos savivalda viešojoje politikoje siekiant valstybės ilgalaikių tikslų įgyvendinimo yra ES Sutarties skaidrumo ir subsidiarumo principų taikymas. Sukurta socialinės inovacijos prielaida: NVO vykdyti reguliuojamų paslaugų vartotojų edukaciją gaunant apmokėjimą iš reguliuojamų tarifų dedamųjų.
Projekte NVK gebėjimų teikti advokaciją ir vartotojų švietimo socialinę paslaugą, finansinio tvarumo įgavimui numatoma – 2023 m.: Atlikti 20 savivaldybių iš 10 apskričių vartotojų pasitenkinimo reguliuojamomis viešosiomis paslaugomis tyrimus, juos apibendrinant ir pateikiant atitinkamas rekomendacijas NVK įsitraukimui į viešąją politiką ir viešųjų paslaugų teikimą. NVK tinklapyje www.vartotojai.eu sukurti interaktyvią rubriką, skirtą vartotojų ir/ar juos atstovaujančių NVO konsultavimui ir advokacijai dėl vartotojų energetinio skurdo mažinimo priemonių identifikavimo ir panaudojimo, reguliuojamų viešųjų paslaugų prieigos. NVK kompetencijų tobulinimui numatoma surengti po 2 tobulinimosi seminarus trims tikslams dėl: a) efektyvių ir kokybiškų advokacijos bei įsitraukimo į viešąją politiką vietos savivaldos lygmenyje; b) įgalinti plėsti teikiamas viešąsias paslaugas; c) padidinti finansinį tvarumą ir socialinį verslumą. NVK sudarys pilotines bendradarbiavimo sutartis su 1 savivaldybės administracija ir 1 reguliuojamų viešųjų paslaugų tiekėju, atliks moterų ir vyrų lygių galimybių viešųjų paslaugų tiekime 1 stebėseną. 2024 m.: Parengs 4 studijas su rekomendacijomis NVK – Energijos vartotojų švietimo vartotojų grupių perspektyvos požiūriu praktinis vadovas; Vandens, nuotekų, atliekų tvarkymo paslaugų vartotojų švietimo vartotojų grupių perspektyvos požiūriu praktinis vadovas; Telekomunikacijų, pašto ir vietinio transporto paslaugų vartotojų švietimo vartotojų grupių perspektyvos požiūriu praktinis vadovas; Daugiabučių gyvenamųjų namų administravimo paslaugų vartotojų švietimo vartotojų grupių perspektyvos požiūriu praktinis vadovas. Įgauti gebėjimai NVK leis pradėti teikti 1 naują viešąją paslaugą, pradėti įgyvendinti 1 naują finansinio tvarumo ir socialinio verslo veiklą. NVK sudarys bendradarbiavimo sutartis su 6 savivaldybių administracijomis ir 6 reguliuojamų viešųjų paslaugų tiekėjais.

Projektas finansuojamas LR Socialinių reikalų ir darbo ministerijos.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *