Pasinaudojant ekstremalia situacija Seimas nusprendė esmingai silpinti vartotojų teises

PRANEŠIMAS SPAUDAI
2020 04 08

LR Seimas pritarė Civilinio kodekso 6.751 str. 4 dalies pataisai, pagal kurią nutraukus sutartį, kelionių organizatoriai turistui grąžina pinigus ne per 14 dienų, o per 6 mėnesius visais atvejais. Tai reiškia, kad ir po ekstremalios situacijos pabaigos, ši įstatyminė nuostata galios. Tokiu būdu smarkiai, jei LR Prezidentas pataisos nevetuos, bus smarkiai susilpnintos skaitlingiausios visuomenės dalies – vartotojų teisės.
Nacionalinė vartotojų konfederacija ir kitos visuomeninės organizacijos prašo LR Prezidento vetuoti šią pataisą ir taip apsaugoti vartotojų interesus ne tik esant ekstremaliai situacijai, bet ir po jos.
Dėl COVID-19 vartotojai patiria didžiulius ekonominius sunkumus. Jie praranda darbo vietas, nerimauja ar pavyks apmokėti sąskaitas. Vartotojų organizacijos visoje Europoje yra užverstos vartotojų skundais dėl jų teisių pažeidimo kelionių, laisvalaikio paslaugų ir kitose srityse.
Karantino laikotarpiu nuostolius patiria ne tik verslas, bet ir visi gyventojai/vartotojai, todėl labai svarbu užtikrinti visų pirma silpniausios ir skaitlingiausios mūsų visuomenės dalies – vartotojų teises.
Tačiau Lietuvos Respublikos seimo nariai mano, jog vartotojų teises, pasinaudojus sudėtinga situacija, galima ir būtina toliau silpninti, ir taip jie nusprendė 2020-04-07 Seimo posėdyje pritardami Ekonomikos komiteto išvadoje pasiūlytai Civilinio kodekso 6.751 str. 4 dalies formuluotei, pagal kurią nutraukus sutartį, kelionių organizatoriai turistui grąžina pinigus ne per 14 dienų, o per 6 mėnesius visais atvejais, net ir nesant paskelbto karantino, ekstremaliųjų situacijų. Šis Seimo priimtas CK pakeitimo projektas labai silpnina vartotojų teises ir jų ekonominius interesus, nes:
1. CK 6.751 str. 4 dalies, įsiteisinus šiai nuostatai, ji galios galios visada, t.y. ne tik karantino ar ekstremalios situacijos metu.
2. Įsigaliojus įstatymui, kelionių organizatoriai galės užlaikyti visus Lietuvos Respublikos piliečių (turistų) iš anksto sumokėtus pinigus 6 mėn. terminui, t.y. verslo įmonės vienašališkai finansuos savo apyvartines lėšas savo vartotojų beprocentiniais kreditais. Visi tokie kreditoriniai įsipareigojimai sudaro iki 31 mln. EUR. O vartotojai kaip tik šiuo metu yra pažeidžiamiausi.
3. Minėti CK pakeitimai iš esmės prieštarauja Kelionių paketų direktyvos1 (ES) 12 str. 4 dalies nuostatoms, kur numatytas 14 d. pinigų grąžinimo turistui terminas, kelionių organizatoriui nutraukus organizuotos kelionės sutartį. Dėl šios priežasties Europos Komisija pradės prieš Lietuvą ES teisės pažeidimo procedūrą.

Taigi, kelionių organizatoriui, nutraukus organizuotos kelionės sutartį ir negrąžinus turistui iš anksto sumokėtų pinigų, ir verslo įmonei pasiskelbus nemokiai bei netekus kelionių organizatoriaus licencijos, turistams prievolių draudimas nebegalios visus 6 mėn. ir vartotojai neatgaus tokių būdu savo sumokėtų iš anksto pinigų iš draudimo bendrovių (ar bankų) bei bus priversti teismo keliu išsiieškoti savo įmokėtus pinigus jau iš pačios Valstybės.
Europos Komisija ir daugelis kitų ES valstybių narių laikosi pozicijos, kad yra ypatingai svarbu užtikrinti vartotojų teisių apsaugą ir nemažinti šios apsaugos lygio, nes šiuo metu vartotojai kaip tik yra labiau pažeidžiami. Taip pat pandemijos pasekmių mažinimo kontekste ES teisingumo ministrų nuotolinio susitikimo metu buvo pabrėžta, kad svarbu laikytis teisės viršenybės principo ir nepažeisti pagrindinių žmogaus teisių, tame tarpe ir vartotojų teisių.

2020 m. kovo 27 d. Europos Komisijos Teisingumo ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas pateikė atsakymą į 2020-03-18 Teisingumo ir Ekonomikos ir inovacijų ministerijų kreipimąsi. Atsakyme pabrėžiama, kad turistui turi būti pasiūlyta alternatyva pinigų grąžinimui – kuponas, kurio suma lygi neįvykusios kelionės sumai, o juo nepasinaudojus – pinigų grąžinimas.

Nacionalinės vartotojų konfederacijos tarybos prezidentė
Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė
Administracinės naštos mažinimo komisijos narė
Ekonominės ir socialinės tarybos koordinatorė Alvita Armanavičienė
ECU – Europos vartotojų sąjungos etikos komiteto pirmininkė
Tel.868625661