Nacionalinė vartotojų konfederacija

 

-----------------------------------------------------------------------------

Nacionalinė ekonominė-socialinė taryba

Naujienos

VALSTYBINIO IR VIETOS SAVIVALDOS VIEŠOJO SEKTORIAUS TEISĖS AKTŲ STEBĖSENOS TYRIMAS:

2017 m. gruodžio 17 d. Seimo Konstitucijos salėje vyko konferencija - "Piliečių informavimo centrų kūrimas ir plėtra".

Konferencijoje dr.Vygintas Sidzikauskas pristatė tyrimą - VALSTYBINIO IR VIETOS SAVIVALDOS VIEŠOJO SEKTORIAUS TEISĖS AKTŲ STEBĖSENOS TYRIMAS:

Nacionalinė vartotojų konfederacija kurs Piliečių informavimo centrus

Nacionalinė vartotojų konfederacija įgyvendinant LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo programą“, kuria Piliečių informavimo centrus.

Pilietinė visuomenė kuriama ne konferencijose ir prabangiuose viešbučiuose

Šiemet Europos socialinio fondo agentūra prie VRM pakvietė nevyriausybines organizacijas (NVO) teikti paraiškas konkursui dėl „Visuomenės nepakantumo korupcijai didinimo ir dalyvavimo viešojo valdymo procesuose skatinimo iniciatyvos“. Konkurso sąlygose nurodyti keliami reikalavimai  Pareiškėjui, vienas kurių – pareiškėjo vidutinės metinės pajamos per pastaruosius 3 finansinius metus arba per laiką nuo pareiškėjo įregistravimo Juridinių asmenų registre turi būti ne mažesnės kaip 30 tūkst. Eurų.

Pas VRM Surplį

Įvyko susitikimas su Valstybės kontrolieriumi A.Dulkiu.

2017 03 24 d. Nacionalinės vartotojų konfederacijos viceprezidentė Alvita Armanavičienė susitiko su Valstybės kontrolieriumi Arūnu Dulkiu.

Tarptautinė konferenciją apie alternatyvius ginčų sprendimo būdus

Nacionalinė vartotojų konfederacija, Kazimiero Simonavičiaus universiteto Teisės fakultetas ir Lietuvos Respublikos Seimo Teisės ir teisėtvarkos komitetas 2016 m. lapkričio 4 d., penktadienį, Lietuvos Respublikos Seime (Konstitucijos salė, I rūmai, Gedimino pr. 53, Vilnius) organizuoja tarptautinę konferenciją „Alternatyvaus ginčų sprendimo tarp vartotojų ir verslininkų teisinis reguliavimas: Europos Sąjungos bei Lietuvos patirtis“.

Už nesąžiningą komercinę veiklą UAB „EASTCON AG LT“ skirta 2500 eurų bauda

Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba pagal gautus 6 vartotojų prašymus atliko tyrimą ir išnagrinėjo bylą dėl UAB „EASTCON AG LT“ veiklos, galimai pažeidžiančios Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymo nuostatas.

Www.vartotojuskundai.lt padės efektyviau ginti vartotojų teises

Nacionalinė vartotojų konfederacija bendradarbiaudama su Europos Komisija įgyvendino skundų registravimo, klasifikavimo sistemos projektą ir sukūrė svetainę – www.vartotojuskundai.lt. Joje vartotojų skundai yra surenkami, viešinami, siunčiami atitinkamoms įmonėms, reikalui esant atitinkamoms valstybinėms institucijoms bei Europos Komisijai.

2015 06 12 d. Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija LR Seime suorganizavo konferenciją - „Vartotojų apsauga. Kaip efektyvinsime šį darbą?“

Renginio tikslas:

Pristatyti visuomenei vartotojų valstybinių institucijų veiklą ginant viešąjį vartotojų interesą. Pasikeisti nuomonėmis apie tai, kas kliudo siekti pažangos šioje srityje ir pasiūlyti sprendimus.

2015-06-22 Vartotojų apsauga reikalauja efektyvesnių sprendimų

Susirūpinusi dėl susidariusių sisteminių bankrotų atvejų turizmo įmonių srityje ir šildymo kainų pateikimo vartotojams informacijos skaidrumo, pagrįstumo ir susidariusių grėsmių vartotojų interesams Nacionalinė vartotojų konfederacija ( nuo šiol Vartotojų reikalų taryba ) parodė iniciatyvą, 2015 birželio 12d. organizavusi Seime konferenciją skirtą „Vartotojų interesų atstovavimo efektyvinimui“.

2015-05-11 Nacionalinė vartotojų konfederacija keičia pavadinimą į Lietuvos vartotojų reikalų tarybą

Nacionalinė vartotojų konfederacija, įkurta 2003 metais, nuo šiol vadinsis Lietuvos vartotojų reikalų taryba. Šis pavadinimas labiau atspindi šių dienų ekonomines – socialines realijas, nes su vartotojų reikalais yra susijusi beveik visa valstybės ekonominė veikla, kuri skirta vartotojų arba mokesčių mokėtojų poreikių tenkinimui.