Nacionalinė vartotojų konfederacija įgyvendina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą: „Nacionalinės vartotojų konfederacijos narių kompetencijų komunalinių paslaugų  vartotojų švietime tobulinimas”

Nacionalinė vartotojų konfederacija, siekdama sukurti tvaraus švietimo prieigos priemonę, įgalinančią NVK narius šviesti  pažeidžiamus komunalinių paslaugų vartotojus dėl tiekėjo pasirinkimo, įgyvendina LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos remiamą projektą: „Nacionalinės vartotojų konfederacijos narių kompetencijų komunalinių paslaugų  vartotojų švietime tobulinimas”.

Į Nacionalinę vartotojų konfederaciją (NVK) ir jos narius, dalyvaujančius vartotojų teisių apsaugos viešojoje politikoje, dėl vykstančių pasaulinių geopolitinių sukrėtimų bei Covid19 pandemijos sukeltų infliacijos ir, ypač, energijos kainų buityje didėjimo, auga besikreipiančių komunalinių paslaugų vartotojų su prašymais patarti, kaip jiems prisitaikyti prie naujų iššūkių, kaip stabdyti energetinio skurdo augimą, skaičius.  NVK tinklapiuose www.vartotojai.eu ir www.vartotojuskundai.lt susikaupė beveik 3 tūkstančiai Lietuvos vartotojų skundų dėl paslaugų teikimo dalyko. Turint galvoje ES ir vyriausybės vykdomo žaliojo kurso, energetikos rinkų liberalizacijos, gyvenamųjų pastatų renovacijos, atsinaujinančių energijos išteklių energetikos vartojimo pusėje diegimo ir kitų priemonių įvairovę, NVK nariai susiduria su gebėjimų, skirtų vartotojų švietimui komunalinių paslaugų srityse, trūkumu.  Pagal NVK gaunamus vartotojų nusiskundimus pastebima, kad dominuoja vartotojų švietimo diskursas tiekimo pusės, o ne vartojimo pusės  atžvilgiu. Tam tikrais atvejais toks vienpusiškas švietimas kelia pažeidžiamų, energetinį skurdą patiriančių vartotojų nepasitenkinimą.

Projekte numatoma:

1. Atlikti 3 Lietuvos savivaldybių komunalinių paslaugų rinkų tiekėjų, savivaldybės institucijų veiklos ataskaitose keliamų vartotojų švietimo priemonių  sąsajumo su vyriausybės siūlomų žaliojo kurso ir energetinio skurdo mažinimo priemonių įgyvendinimu Studiją-tyrimą. Studijoje bus padarytos rekomendacijos NVK nariams dėl prieigos prie pažeidžiamų vartotojų švietimo siekiant energetinio skurdo mažinimo, skaidresnio paslaugų tiekėjų pasirinkimo.
2. NVK ekspertai atliks tinklapiuose www.vartotojai.eu ir www.vartotojuskundai.lt esančių komunalinių paslaugų vartotojų skundų analizę ir, vadovaudamiesi aukščiau nurodyto Studijos-tyrimo rekomendacijomis, parengs pasiūlymą Lietuvos savivaldybių asociacijai dėl pažeidžiamų komunalinių paslaugų vartotojų švietimo, atsižvelgiant į vartotojų ekonominę perspektyvą, prieigos tobulinimo.
3. NVK su 3 savivaldybių institucijų, komunalinių paslaugų tiekėjų ir NVO bei suinteresuotais LR Seimo atstovais surengs konferenciją Projekto rezultatams pristatyti. Per internetinę prieigą konferencijos darbas bus prieinamas suinteresuotiems asmenims visoje Lietuvos teritorijoje. Konferencijoje dalyvausiančiai žiniasklaidai bus sudarytos sąlygos teikti klausimus dėl vartotojų švietimo bei komunalinių paslaugų problematikos ir viešinti savo priemonėse.
4. NVK tinklapyje www.vartotojai.eu bus sukurta interaktyvi rubrika, skirta šiame Projekte sukurtų vartotojų švietimo prieigos priemonių viešinimui, sudarant galimybę atitinkamas energetinio skurdo mažinimo priemones savarankiškai pritaikyti konkrečiam vartotojo atvejui. Suinteresuotiems vartotojams ir/ar vietos savivaldos institucijoms, norinčioms pasitelkti NVK narius vartotojų švietimui, bus sukurtas užsakomasis klausimynas su bendradarbiavimo sutarties forma.
5. NVK ekspertai parengs Pasiūlymą LSA dėl vietos savivaldos ir jų kontroliuojamų komunalinių paslaugų tiekėjų vartotojų švietimo plėtros pasitelkiant Projekte sukurtą priemonę tokiam švietimui įgalinti NVK ir/ar giminingas NVO tikslu siekti komunalinių paslaugų vartotojų energetinio skurdo mažinimo priemonių atitinkamo pritaikymo sklaidos.

***

Žemiau pateiktas vaizdo konferencijos, skirtos projekto rezultatų aptarimui, videoįrašas (tiesioginė nuoroda į videoįrašą: https://youtu.be/FzgUnD9nOU0 )

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *